Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia

Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Nr 13 w Rybniku dla nowych wychowanków

na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się    

          od 24.04.2024 r.godz.8.00 do 29.04.2024r. do godz.12.00.

Prosimy rodziców o logowanie się na stronie:www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Wypełniony formularz należy wydrukować i dostarczyć do kancelarii przedszkola.

Wniosek musi być podpisany przez obojga Rodziców lub opiekunów prawnych kandydata.


Data dodania: 2024-04-22 10:04:28
Autor: Anna SaganData dodania: 2023-04-27 09:52:20
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2019-06-21 13:06:11
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2022-04-28 13:26:10
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2021-04-29 09:53:09
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2019-05-07 09:20:15
Autor: Joanna Cichecka


Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny

 W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka.

 Kto przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej z siedzibą                                                                w Rybniku, ul. 1 Maja 29.

 Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu,
a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 Jakie mają Państwo prawa?

Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:

-         wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,

-         poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,

-         przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

 

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

 

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Przedszkole, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowanie zadań Przedszkola, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Przedszkola.

 Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Przedszkole przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych,
a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

 Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Przedszkole wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku, ul. 1 Maja 29, 44-206 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: przedszkole13rybnik@op.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 


Data dodania: 2023-04-27 09:00:04
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2018-05-25 09:04:00
Autor: Joanna Cichecka