Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum


Data dodania: 2024-05-07 09:50:09
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2022-09-23 13:17:15
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2023-09-26 13:08:42
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2022-05-12 09:03:49
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2024-02-02 09:53:09
Autor: Anna SaganData dodania: 2023-02-14 13:13:48
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2023-02-28 11:26:21
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2023-04-20 12:08:21
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2023-04-20 10:50:45
Autor: Joanna Cichecka


Nabór uzupełniający do Przedszkola Nr 13 w Rybniku dla nowych wychowanków na rok szkolny 2023/2024              rozpoczyna się od 24.04.2023 r.godz.8.00  do 28.04.2023r. do godz.12.00. Prosimy rodziców o logowanie się na stronie:www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl.Wypełniony formularz należy wydrukować i dostarczyć do kancelarii  przedszkola.Wniosek musi być podpisany przez obojga Rodziców lub opiekunów prawnych kandydata


Data dodania: 2015-12-11 10:05:46
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2023-02-15 10:11:48
Autor: Joanna Cichecka


Nabór do Przedszkola Nr 13 w Rybniku dla nowych wychowanków

na rok szkolny 2023/2024 rozpoczyna się    

          od 06.03.2023 r.godz.8.00 do 17.03.2023r. do godz.12.00.

Prosimy rodziców o logowanie się na stronie:www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Wypełniony formularz należy wydrukować i dostarczyć do kancelarii przedszkola.

Wniosek musi być podpisany przez obojga Rodziców lub opiekunów prawnych kandydata.


Data dodania: 2022-08-31 12:20:38
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2022-02-03 13:51:21
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2022-02-04 08:58:29
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2022-04-19 09:22:22
Autor: Joanna Cichecka


Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Nr 13 w Rybniku dla nowych wychowanków na rok 2022/2023 rozpoczyna się od 21.04.2022r.godz.8.00 do 29.04.2022r. do godz.15.00.Prosimy rodziców o logowanie się na stronie:www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl  Wypełniony formularz należy wydrukować i dostarczyć do kancelarii przedszkola. Wniosek musi być podpisany przez obojga Rodziców lub opiekunów prawnych kandydata.


Data dodania: 2022-04-21 13:21:48
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2020-10-05 10:39:23
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2019-08-28 13:20:41
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2018-04-01 14:36:40
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2022-04-21 08:00
Autor: Joanna Cichecka


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

W postępowaniu na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby  Przedszkola Nr 13  w oparciu o Zapytanie ofertowe Nr 1  z dnia 10.12.2019r. złożona została 1 oferta.Otwarcie oferty nastąpiło 18.12. 2019r Wybrano ofertę: Sklep Lewiatan Kinga Parma. Cena wybranej oferty: 37 116,80zł.

W postępowaniu na dostawę artykułów mięsnych na potrzeby  Przedszkola Nr 13  w oparciu o Zapytanie ofertowe Nr 2  z dnia 10.12.2019r. złożona została 1 oferta.Otwarcie oferty nastąpiło 18.12. 2019r. Wybrano ofertę: Zakład Wędliniarski Potrawa. S.c. Danuta Potrawa, Marek Potrawa, Seweryn Potrawa. Cena wybranej oferty: 22 759,90zł.

W postępowaniu na dostawę artykułów mrożonych potrzeby  Przedszkola Nr 13  w oparciu o Zapytanie ofertowe Nr 3  z dnia 10.12.2019r. złożone zostały 2 oferty.Otwarcie ofert nastąpiło 18.12. 2019r. Spośród złożonych ofert  za najkorzystniejszą wybrano ofertę: NORDIS S.A.  Cena wybranej oferty: 21 176,20zł.

W postępowaniu na dostawę artykułów nabiałowych na potrzeby  Przedszkola Nr 13  w oparciu o Zapytanie ofertowe Nr 4  z dnia 10.12.2019r. złożona została 1 oferta.Otwarcie oferty nastąpiło 18.12. 2019r Wybrano ofertę: REMA Sp. Z.O.O Wartość oferty: 12 203,60zł.


Data dodania: 2020-06-22 12:32:20
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2020-05-11 11:58:02
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2020-05-11 11:55:28
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2021-02-01 12:41:09
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2021-02-15 11:06:01
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2021-02-01 12:11:47
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2019-03-18 09:29:04
Autor: Joanna Cichecka


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

W postępowaniu na: dostawę wraz z montażem i szkoleniem pieca konwekcyjno-parowego  w oparciu o zapytanie ofertowe z dnia 30.08. 2018r. złożone zostały 3 oferty.Otwarcie ofert nastąpiło 10.09. 2018 r., spośród złożonych ofert za najkorzystniejszą została oferta firmy MM Gastro S.C - M. M Budarczyk.  Cena wybranej oferty: 23 427,70 zł--


Data dodania: 2018-03-01 12:17:07
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2019-02-08 13:51:28
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2017-09-29 10:56:38
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2018-03-01 12:22:40
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2012-01-02 13:31:11
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2010-12-03 13:44:29
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2018-08-30 13:12:18
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2018-04-23 08:53:23
Autor: Joanna Cichecka


Nabór Uzupełniający do Przedszkola Nr 13 w Rybniku - Chwałowicach dla nowych wychowanków na rok 2018/2019 rozpoczyna się od 25.04.2018 r.godz.9.00  do 08.05.2018r. do godz.15.00.Prosimy rodziców o logowanie się na stronie:www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl Wypełniony formularz należy wydrukować i dostarczyć do dyrekcji przedszkola.Wniosek musi być podpisany przez obojga Rodziców   lub opiekuna kandydata

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na remont sali i szatni w Przedszkolu Nr 13 w Rybniku

 

Dokumentacje dla kontrahentów:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

W postępowaniu na: remont sali oraz szatni przedszkolnej, przeprowadzonym w oparciu o zapytanie ofertowe z dnia 25.11. 2017 r. złożone zostały 2 oferty.Otwarcie ofert nastąpiło 04.12. 2017 r., spośród złożonych ofert za najkorzystniejszą została oferta firmy Arbud-Bis Alicja Kucza.  Cena wybranej oferty: 38 000 zł


Data dodania: 2017-09-29 10:52:28
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2017-09-29 11:17:47
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2017-09-29 10:51:21
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2017-03-10 12:57:53
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2013-12-16 10:44:09
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2014-03-06 09:30:11
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2013-04-05 11:46:43
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2017-02-15 14:13:02h
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2015-12-11 14:34:36
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2015-09-10 13:34:53
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2015-03-08 08:29:06
Autor: Joanna Cichecka


Nabór Uzupełniający do Przedszkola Nr 13 w Rybniku - Chwałowicach na rok szkolny 2016/2017 dla nowych wychowanków rozpoczyna się od  dnia 09.05.2016r.godz.8.00 do 13.05.2016r.godz.15.00. Strona do logowania: www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl


Data dodania: 2015-03-23 09:25:58
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2014-08-27 11:50:13
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2014-05-07 12:55:35
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2014-02-27 15:08:49
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2014-02-27 15:06:48
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2013-08-22 09:21:42
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2012-09-27 10:19:47
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2011-09-01 10:32:31
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2012-03-20 10:18:07
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2011-02-08 11:14:21
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2014-03-05 13:35:57
Autor: Joanna Cichecka


Nabór do Przedszkola Nr 13 w Rybniku - Chwałowicach na rok szkolny 2015/2016 dla nowych wychowanków rozpoczyna się od  dnia 08.04.2015r.godz.8.00 do 22.04.2015r.godz.15.00. Strona do logowania: www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola nie biorą udziału w naborze elektronicznym i  proszeni są o wypełnienie deklaracji o kontynuacji w  terminie od 23.03.2015r. do 01.04.2015r.


Data dodania: 2015-03-20 13:30:02
Autor: Joanna Cichecka


Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Nr 1/2014 w sprawie określenia kryteriów orazl liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Nr 13 w Rybniku na rok szkolny 2014/2015.

  

 


Data dodania: 2013-03-04 12:26:30
Autor: Joanna Cichecka


Nabór do przedszkola drogą elektroniczną  rozpoczyna się z dniem 05.03.2013r. od godz.9.00.Zakończenie naboru dnia 29.03.2013 o godz.13.00

Adres strony naboru:www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

 


Data dodania: 2013-04-08 09:50:22
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2013-04-05 11:45:22
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2010-12-03 13:44:07
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2011-09-09 09:19:29
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2011-09-09 09:15:49
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2011-02-08 11:11:16
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2010-12-17 09:44:29
Autor: Joanna CicheckaData dodania: 2010-12-17 09:36:57
Autor: Joanna Cichecka